Thai Ridgeback Dog adult black and white

כלב רידג'בק תאילנדי

אין הרבה גזעים שזכו לכזאת המשכיות מבחינת סוג ומבנה. כלבי הרידג'בק התאילנדים לא עברו את המסלול הרגיל של הכלאות, תהליך שנחוץ ברוב המקרים על מנת ליצור את המאפיינים הרצויים עבור גזע מסוים.

אודות כלבי רידג'בק תאילנדי

כלבים מגזע זה הם קשוחים, פעילים, ומפורסמים ביכולות הקפיצה המרשימות שלהם. הם נאמנים מאוד לבעליהם. גודלם בינוני, יש להם רכס של פרווה על הגב ושרירים מפותחים.

כלב הרידג'בק התאילנדי הוא גזע עתיק, וניתן למצוא אותו אפילו במסמכים ארכיאולוגיים מתאילנד שנכתבו לפני כ-360 שנים. גזע זה שימש בעיקר עבור ציד במזרח תאילנד. הוא כמו כן שימש לליווי של עגלות בתור כלב שמירה.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
תאילנד
קבוצה
קבוצה 5 של FCI, שירותי הרישום של קרן AKC
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
12–14 שנים

אסרטיבי / דרוך / נבון / שליו / עליז / נמרץ

עובדות חשובות

  • הם כלבים מצוינים למשפחה
  • זקוקים לפעילות גופנית רבה
  • דורש טיפוח מינימלי