Pekingese adult black and white

פקינז

כלבי פקינז כלבי לוויה עם הבעה נמרצת ונבונה ונאמנות בלתי מעורערת לבעליהם.

אודות גזע הפקינז

הכלבים הקטנים האלה הם חסרי פחד, נאמנים ומרוחקים יחסית. לכלבי הפקינז יש מזג נוח, אבל הם עשויים להיות מאופקים יחסית עם זרים עד שהם מכירים אותם. לאחר הכניסה למשפחה, גזע זה יהפוך לחבר של כל בני הבית.

הזכרים הם בדרך כלל תמיד קלים יותר לעומת הנקבות, למרות ששני המינים כבדים יותר מהצפוי בהתחשב בגודלם. העצמות הכבדות והגוף החזק אופייניים לכלבי פקינז.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
סין
קבוצה
קבוצה 9 של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות, קבוצת כלבי הטוי של AKC
קטגוריית גודל
קטן
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

נבון / בטוחים בעצמם / נאמנים / מאופק

עובדות חשובות

  • דורשים טיפוח רב
  • גן לא חיוני
  • לא צריכים הרבה אילוף