Belgian Shepherd adult black and white

רועה בלגי

מהירים כמו הרוח? בהחלט, כשהם בתנועה, הם יכולים לשנות כיוון באופן פתאומי ולשמור על אותה המהירות. בשל החיוניות והרצון שלהם לשמור ולהגן, יש להם נטייה ברורה לנוע במעגלים.

הכל אודות כלבי רועה בלגי

הכותרת "כלב רועה בלגי" משמשת לתיאור ארבעה זנים שונים - כלבי גרוננדל, וכלבי טרבורן, שהם בעלי פרווה ארוכה, כלבי מלנואה, שהם בעלי פרווה קצרה, וכלבי לקנואה, שהם בעלי פרווה גסה.

כל הארבעה כלבים מאוזנים בגודל בינוני, המשלבים בין אלגנטיות ועוצמה, ובעלי שרירים רזים וחזקים. הן חיות חסונות הרגילות לחיות בחצר, וגופן עמיד לגחמותיו של מזג האוויר הבלגי.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
בלגיה
קבוצה
קבוצה 1 של FCI
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
10–12 שנים

דרוך / נמרץ / שומר / נחוש / נלהב / בטוחים בעצמם / אוהב / רגוע

עובדות חשובות

  • הם כלבי שמירה מעולים
  • זקוק לטיפוח מתון
  • זקוקים למרחב בחצר

Other breeds that might interest you.