German Rex adult black and white

רקס גרמני

לרקס גרמני יש אופי עצמאי אך מעניק אהבה.

הכל אודות רקס גרמני

ההוואנה הוא גזע סקרן, שובב, ואוהב להיות בקרבת אנשים. הם דורשים תשומת לב רבה ומחזירים אותה עם חיבה רבה. החתול החקרני והנבון הזה מסתגל לרוב המצבים.

ידידות ואינטראקציה אנושית הכרחיות לגזע הזה. הם מסתדרים היטב עם ילדים, כלבים וחתולים אחרים. חתולים מגזע הוואנה סקרנים ואוהבים להיות חלק מכל פעילות במשק הבית.

מקור: עובדות ומאפיינים עיקריים שמקורם בקונגרס העולמי לחתולים (WCC)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
גרמניה
פרווה
פרווה קצרה
קטגוריית גודל
בינונים

שובב / מעניק אהבה / נאמנים

עובדות חשובות

  • זקוק לטיפוח מתון
  • מתאים ביותר לחיים ביתיים
  • מסתדרים היטב עם בני אדם

Other breeds that might interest you.