4 เดือนขึ้นไป

ช่วงเวลาการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

เมื่อลูกแมวกำลังจะโตเต็มไว ลูกแมวจะค่อยๆ มีพัฒนาการทางกายภาพอย่างเต็มรูปแบบ

ภาพขาวดำของแมวโตเต็มวัยพันธุ์โซมาลี นอนอยู่บนพื้นหลังสีขาว
Adult cat sitting down drinking from a white bowl.

โภชนาการสำหรับลูกแมวที่มีคำอธิบาย

Kitten Sacred Birman sitting indoors eating from a white bowl.

คู่มือการให้อาหารลูกแมวตามระยะการเจริญเติบโต

โภชนาการตามความต้องการเฉพาะที่เหมาะสำหรับลูกแมวของคุณ

สูตรอาหารที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับลูกแมว การเจริญเติบโตที่แข็งแรง และช่วยพัฒนาระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกแมว
Content Block With Text And Image 4

2-4 เดือน

ช่วงที่มีการเจริญเติบโตสูงสุด

ลูกแมวเริ่มที่จะรู้จักที่ของตัวเองและพัฒนาพฤติกรรมที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต

ระยะก่อนหน้า
ภาพขาวดำของลูกแมวพันธุ์บริติช ชอร์ตแฮร์ ยืนอยู่บนพื้นหลังสีขาว