black and white Schnauzer adult

שנאוצר

האינטליגנציה, הסיבולת והקשיחות של השנאוצר הופכות את כלבי השנאוצר הרגילים לבני לוויה מושלמים למשפחה ולכלבי שמירה אידיאלים.

הכל אודות השנאוצר

מוצא השנאוצר הננסי והענק הוא בסוג הרגיל של שנאוצר. האח הבכור, שחור או בצבעי מלח ופלפל, הוא בעל מזג טוב ועדין.

כלבי שנאוצר הם כלבים נמרצים המסורים לבעליהם ומעניקי אהבה לילדים. חושיהם מפותחים מאוד והם ערניים מאוד, אף שאינם מרבים לנבוח.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
גרמניה
קבוצה
קבוצה 2 של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות, קבוצת עבודה של AKC
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
13–16 שנים

נמרץ / אוהב / שובב / נאמנים / דרוך / שקט / נבון / בטוחים בעצמם / עליז / חרוץ

עובדות חשובות

  • דורשים טיפוח רב
  • כלבי שמירה מעולים
  • הם כלבים מצוינים למשפחה