Polish Lowland Sheepdog adult black and white

רועה פולני

כלבי הרועה הפולני הם חזקים וקומפקטיים, בעלי שרירים מפותחים היטב ופרווה ארוכה ועבה.

הכל אודות הרועה הפולני

הרועה הפולני, הידוע גם בשם 'פולסקי אווצקאר ניזיני', כלב עבודה מלא ביטחון עצמי, שמקבל בקלות את התפקיד של כלב רועים, כלב שמירה או בן משפחה.

הם מוערכים מאוד ככלבי עבודה ובזכות טבעם השמח בארץ מוצאם, והיו קיימים בשדות ובמשקים הפולניים כבר במאה ה-13 - אחד הגזעים הוותיקים במדינה.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
פולין
קבוצה
קבוצה 1 של FCI, AKC קבוצת רעייה בעדר
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
12–14 שנים

נמרץ / דרוך / זריז / נבון / עליז

עובדות חשובות

  • דורשים טיפוח רב
  • לא צריכים הרבה אילוף
  • זקוקים לפעילות גופנית רבה