Maltese adult standing in black and white

מלטזי

נמרצים, מעניקי אהבה ונבונים מאוד, כלבים מלטזים מהווים כלבי לוויה מעולים.

אודות מלטזי

כלבים מלטזים הם עדינים וידידותיים, ויקבלו את פניהם של אנשים חדשים בביטחון. במשך מאות שנים הם גודלו כבני לוויה ומעולם לא היו מאושרים יותר מאשר כשהם ישבו על ברכיו של בעליהם.

למרות שמם, כלבים מלטזים אינם ממלטה. המילה נגזרת ממילה באחת השפות המזרח תיכוניות שמשמעותה עיר מקלט או נמל, אשר במקרה זהו גם שורש שמה של מלטה.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
איטליה
קבוצה
קבוצה 9 של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות, קבוצת כלבי הטוי של AKC
קטגוריית גודל
קטנים מאוד
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

נמרץ / אוהב / רגוע / נבון

עובדות חשובות

  • גן לא חיוני
  • דורשים טיפוח רב
  • זקוק למעט פעילות גופנית
Breed origins illustration

מוצאו של הגזע

הרוב מסכימים שכלבים אלה הם אחד מהגזעים העתיקים בעולם. ידוע כי אבותיהם חיו בנמלים ובערים הימיות של מרכז אזור הים התיכון, שם הם צדו עכברים וחולדות שנמצאו במחסני הנמלים ובתוך הספינות.

ברשימת כלבים שהיו קיימים בזמנו של אריסטו, מוזכר גזע של כלבים קטנים בשמם הלטיני, Canes Melitenses. ברומא העתיקה, כלבים אלה היו אהובים כחיות מחמד של נשים מכובדות. ניתן לראות את הכלבים המלטזים בציורים רבים מתוקפת הרנסנס, כשהם נמצאים בסלונים תקופתיים לצד גברות נאות.