King Charles Spaniel adult black and white

קינג צ'ארלס ספניאל

הקינג צ'ארלס ספניאל נחשב לאבות אבותיו של הקבליר, אולם הם נבדלים זה מזה בכמה מאפיינים, בעיקר במבנה הראש הקמור, הפנים הקצרות והאוזניים הנמוכות.

הכל אודות קינג צ'ארלס ספניאל

כלבי קינג צ'ארלס ספניאל, המכונים לעתים גם טוי ספניאל אנגלי, כלבים שמחים ונבונים. למרות שהם בדרך כלל מאופקים עם זרים, כלבים אלה עדינים ומעניקי אהבה עם אלה שהם מכירים.

כלבי קינג צ'ארלס ספניאל משמשים בני לוויה מצוינים לאנשים מבוגרים יותר או לאלה הסובלים מבעיות ניידות, מכיוון שהם דורשים פעילות מעטה ואין דבר שהם אוהבים יותר מלהקדיש את יומם להתרגעות עם בעליהם.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
בריטניה
קבוצה
קבוצה 9 של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות, קבוצת כלבי הטוי של AKC
קטגוריית גודל
קטן
תוחלת חיים ממוצעת
10–12 שנים

ידידותי / נבון / מאופק / עדין / אוהב

עובדות חשובות

  • זקוק למעט פעילות גופנית
  • גן לא חיוני
  • דורשים טיפוח רב