Bouvier des Flandres adult in black and white

בוביה דה פלאנדר

כלבי בוביה דה פלאנדר, הרגועים אך נועזים, הם כלבים נבונים ואנרגטיים.

הכל אודות כלבי בוביה דה פלאנדר

כלבי בוביה דה פלאנדר שימשו במקור כדי לרעות עדרים, כדי למשוך עגלות וכדי לחבוץ חמאה. המודרניזציה של הציוד החקלאי שינתה זאת והיום הבוביה דה פלאנדר משמש לשמירה על חוות וככלב הגנה.

כלבים אלה הינם דעתניים ומתאימים ביותר לבעלים מנוסים המסוגלים להקדיש זמן לאילופם ולצרכי הטיפוח שלהם.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
צרפת
קבוצה
קבוצה 1 של FCI, AKC קבוצת רעייה בעדר
קטגוריית גודל
גדול
תוחלת חיים ממוצעת
10–12 שנים

נבון / רגוע / בטוחים בעצמם / נמרץ / חרוץ

עובדות חשובות

  • הם כלבי שמירה מעולים
  • זקוק לטיפוח מתון
  • עדינים עם ילדים