Neva masquerade adult black and white

נווה מסקרד

חתולי נווה מסקרד הם נמרצים ונבונים, אוהבים לשחק ומעניקים אהבה.

אודות חתולי נווה מסקרד

חתולים מגזע נווה מסקרד מסתדרים היטב עם חתולים אחרים, עם כלבים וילדים. למרות גודלם, חתולים אלה הם זריזים למדי ואוהבים לקפוץ למקומות גבוהים.

חתולים אלה צריכים לתת תשומת לב לבעליהם, אבל לא אוהבים לקבל חיבוקים וליטופים מאנשים לא מוכרים.

מקור: עובדות ומאפיינים עיקריים שמקורם בקונגרס העולמי לחתולים (WCC)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
רוסיה
פרווה
פרווה ארוכה
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
11–15 שנים

נמרץ / נבון / מעניק אהבה / שקט / חברותי / אנרגטי

עובדות חשובות

  • זקוק לטיפוח מתון
  • מתאים לחיים בפנים ובחוץ
  • דורש הרבה תשומת לב

Other breeds that might interest you.