Egyptian mau black and white

מאו מצרי

מעריצי הגזע אומרים כי לחתולי מאו המצרי יש את הרפלקסים המשובחים ביותר מבין כל גזעי החתולים.

אודות גזע המאו המצרי

חתולי מאו מצרי חתולים שובבים, פעילים ונבונים מאוד. הם חתולים חברותיים שנהנים מהאינטראקציה עם בעליהם, שאתם הם ייצרו קשר חזק.

חתולי המאו המצרי מסתדרים בדרך כלל היטב עם בעלי-חיים אחרים, כולל כלבים, והם נהנים ממשחק בצעצועים. הם סקרנים, אבל שומרים על מרחק מזרים.

מקור: עובדות ומאפיינים עיקריים שמקורם בקונגרס העולמי לחתולים (WCC)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
מצרים
פרווה
פרווה קצרה
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
13–16 שנים

נמרץ / פעיל / רגיש / שובב / נבון

עובדות חשובות

  • זקוק למעט טיפוח
  • מתאים לחיים בפנים ובחוץ
  • הם יכולים להיבהל בקלות